Hem Bearbetandesamtal Psykoterapi Kontakt
Bearbetandesamtal (avgiftsfria för dig som bor i Lerums Kommun)

Det finns många olika skäl till att behöva det stöd och den hjälp som samtalen med en terapeut kan ge.
Förändringar eller kriser i livet leder många gånger till känslomässig obalans och kan skapa situationer som påverkar dig på ett sätt som kräver bearbetande och nya insikter för att komma vidare i livet.

Bearbetandesamtal är en form av symptomfokuserad kortidsbehandling där samtalen är tidsbegränsande,
enskilda samt avgiftsfria för dig som bor i Lerums kommun.